Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) «Ένα σημαντικό χρόνιο νόσημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα»

Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος και Περιφερική Αρτηριακή Νόσος
Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος και Περιφερική Αρτηριακή Νόσος
14/07/2009
Εταιρική Ταυτότητα Mediteraneo
14/06/2012
Show all

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) «Ένα σημαντικό χρόνιο νόσημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα»

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια

Aυτό ήταν το κύριο μήνυμα πάνω στο οποίο σχεδιάστηκε η στρατηγική της ενημερωτικής καμπάνιας για την Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια της Boehringer Ingelheim σε συνεργασία με την Ελληνική Αγγειολογική Εταιρεία.

Η πρόκληση ήταν η  έγκυρη και ενημέρωση του κοινού και των επαγγελματιών υγείας για την πρόληψη κυρίως και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας όταν αυτή βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Ο στόχος εξακολουθεί και επιτυγχάνεται  με επιτυχία καθώς η στρατηγική στηρίχθηκε και συνεχίζει να στηρίζεται σε δυο βασικούς άξονες που όχι μόνο ενημερώνουν το κοινό ότι η ΧΦΑ προλαμβάνεται  αλλά επιπρόσθετα το εκπαιδεύουν για την σωστή λήψη των ενδεδειγμένων σκευασμάτων.