Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

Εταιρική Ταυτότητα Mediteraneo
14/06/2012
cryo save campaign
“Τα Βλαστικά Κύτταρα είναι δώρο ζωής”
21/07/2015
Show all

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

Με κεντρικό μήνυμα  “Η  Θρόμβωση μπορεί να  προληφθεί” και με αφορμή την θέσπιση και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης – 13 Οκτωβρίου, ξεκίνησε το 2014   η ενημερωτική καμπάνια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ειδικών αλλά και του γενικού κοινού και των επαγγελματιών υγείας για την Θρόμβωση , την πρόληψη και την αντιμετώπισή της.

Τηλεοπτικά σπότς, ιστοσελίδα  για την Παγκόσμια Ημέρα, καταχωρήσεις στον τύπο, συνεντεύξεις τύπου, press relations , διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για την θρόμβωση γενικά αλλά και για την ενδονοσοκομειακή και την αεροπορική θρόμβωση ειδικά αλλά και χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι  μερικά από τα εργαλεία που χρησιμοποίηθηκαν για την ενημερωτική καμπάνια. Η ενημερωτική καμπάνια συνεχίζεται  με βασικό φορέα  το  ΙΜΕΘΑ (Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή).

Τα αποτελέσματα της καμπάνιας  μετά και τον εορτασμό της 2ης Παγκόσμιας Ημέρας, είναι επιτυχή καθώς σε πολύ μεγάλο ποσοστό ενημερώθηκαν η ιατρική κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό.