Ηπατίτιδα, μια εξέταση σώζει

προστατεύστε τα μάτια σας
Προστατέψτε τα μάτια σας από τον ήλιο
14/01/1991
Show all

Ηπατίτιδα, μια εξέταση σώζει

Ηπατίτιδα, μια εξέταση σώζει

Με κεντρικό μήνυμα “Ηπατίτιδα, μια εξέταση σώζει” ξεκίνησε το 1987 η ενημερωτική καμπάνια για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των ειδικών αλλά και του γενικού κοινού και των επαγγελματιών υγείας για την ηπατίτιδα και την αντιμετώπισή της. Βασικός στόχος της καμπάνιας ήταν εκτός των παραπάνω και η δημιουργία ηπατολογικών κέντρων σε δημόσια νοσοκομεία.

Τηλεοπτικά σπότς, ιστοσελίδες για την ηπατίτιδα, καταχωρήσεις στον τύπο, συνεντεύξεις τυπου, press relations αλλά και δημιουργία ανοικτής γραμμής επικοινωνίας  ήταν κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποίηθηκαν για την ενημερωτική καμπάνια. Η ενημερωτική καμπάνια συνεχίζεται μέχρι σήμερα μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Ήπατος.

Τα αποτελέσματα της καμπάνιας είναι επιτυχή καθώς σε πολύ μεγάλο ποσοστό που άγγιζε το 1οο% ενημερώθηκαν τα ειδικά κοινά, η ιατρική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινό. Επιπλέον, η δημιουργία ηπατολογικών κέντρων σχεδόν σε όλα τα δημόσια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα και στην επιτυχία της καμπάνιας.