Εταιρική Ταυτότητα Mediteraneo

Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια
Χρόνια Φλεβική Ανεπάρκεια (ΧΦΑ) «Ένα σημαντικό χρόνιο νόσημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα»
14/09/2009
Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης
Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης
14/11/2014
Show all

Εταιρική Ταυτότητα Mediteraneo

  • TaskΕταιρική Ταυτότητα / Αλλαγή Επωνυμίας

Βασικοί στόχοι της καμπάνιας ήταν η γνωστοποίηση της νέας ονομασίας, η ενημέρωση του κοινού για τα τμήματα και τις υπηρεσίες του, η δημιουργία και ενίσχυση του κύρους και της καλής εικόνας του, η διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό και η καθιέρωσή του στη συνείδηση του κοινού ως πρώτης επιλογής.

Στρατηγική Αντιμετώπισης

Δημιουργία νέας εταιρικής ταυτότητας
Επανεκτύπωση των φυλλαδίων με την νέα ονομασία
Οργάνωση Συνέντευξης Τύπου
Λειτουργία του Γραφείου Τύπου
Συνεργασία με περιοδικό υγείας
Καταχωρήσεις κύρους
Οργάνωση σε συνεργασία με τοπικούς φορείς ενημερωτικών ομιλιών και ενεργειών
Οργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων ή Σεμιναρίων
Direct mail στους πελάτες της πρώην Κλινικής Δραγίνη για τη γνωστοποίηση της νέας ονομασίας
Θεραπεία απόρων δωρεάν
Έντονη παρουσία σε Ιατρικά Συνέδρια
Συστηματική ενημέρωση ιατρών
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της καμπάνιας ήταν εξαιρετικά αφού σχεδόν 80% του κοινού στόχου ενημερώθηκε για τη νέα ονομασία του Νοσοκομείου ενώ ταυτόχρονα υπήρξε σταδιακή πληρότητα κατά 80%