Δυσκοιλιότητα – Υπάρχει Λύση

Aυτό ήταν το κύριο μήνυμα πάνω στο οποίο σχεδιάστηκε η στρατηγική της ενημερωτικής καμπάνιας για δυσκοιλιότητα για λογαριασμό της Boehringer Ingelheim.

Η πρόκληση ήταν να καταρριφθεί το ταμπού σχετικά με τα άτομα που πάσχουν από δυσκοιλιότητα και κατ’ επέκταση του περίγυρου τους και η απενεχοποίηση των υπακτικών.

Καθιέρωση Ημέρας για την Ευαισθητοποίηση για τη Δυσκοιλιότητα, lobbying,

ενημέρωση ιατρών, ημερίδες, καταχωρήσεις, δημιουργία εντύπων, press relations και  χρήση του διαδικτύου αποτέλεσαν τα «μέσα» για την πραγματοποίηση του στόχου μας.

Ο στόχος επιτεύχθηκε με επιτυχία καθώς η στρατηγική στηρίχθηκε σε δυο βασικούς άξονες που όχι μόνο ενημέρωσαν και εκπαίδευσαν το κοινό ότι η δυσκοιλιότητα δεν είναι ταμπού και απενεχοποίησαν τα υπακτικά αλλά διαφοροποίησαν και το προϊόν  από τον ανταγωνισμό και συνετέλεσαν στην επικράτησή του.