Σύλλογοι Ασθενών

Με την τεχνογνωσία της Adheris Health, εξειδικευμένης εταιρείας της Inventiv Health, στην δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και  συμμόρφωσης ασθενών.

  • Προγράμματα Συμμόρφωσης ασθενών
  • Προγράμματα Εκπαίδευσης ασθενών
  • Σύσφιξη σχέσεων
  • Διαχείριση συλλόγων
  • “Patient Access” Λύσεις