Η Alpha Public Relations αναλαμβάνει την επικοινωνία του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος

Advancing Beyond Patient-Centricity Identifying the Real-Life Influences of Health Behavior Using a Social-Centric Approach
22/06/2017
Patient Advocacy connectivity fuels launch success
30/08/2018
Show all

Η Alpha Public Relations αναλαμβάνει την επικοινωνία του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος

Η Alpha Public Relations αναλαμβάνει την επικοινωνία του Συλλόγου Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος. Οι ενέργειες επικοινωνίας αφορούν τις δράσεις του Συλλόγου στην ενημέρωση του ελληνικού πληθυσμού σχετικά με την ημικρανία και τις κεφαλαλγίες, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των Αρχών και την ενημέρωση των ασθενών που πάσχουν από αυτές  για τους τρόπους βελτίωσης της κατάστασή τους ώστε να αποκτήσουν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στα τέλη του 2017 και πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμό που έχει σαν βασικούς στόχους την κοινωνικοποίηση των ασθενών μεταξύ τους, την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση της κοινής γνώμης, των ασθενών αλλά και των γιατρών αλλά και την έρευνα (κυρίως δημογραφική) σε σχέση με τις κεφαλαλγίες στον Ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, ο Σύλλογoς έχει την υποστήριξη εξειδικευμένων νευρολόγων με πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των Κεφαλαλγιών.

Η Alpha Public Relations είναι affiliate office για την Ελλάδα και την Κύπρο της κορυφαίας παγκόσμιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών στον ιατροφαρμακευτικό  χώρο   SyneosHealthCommunications.Εξειδικεύεται 30 και πλέον χρόνια  στο Health Communications, Medical Marketing & Sales Solutions(ενημέρωση Ε.Υ. και παραγγελιοληψία)  προς όλα τα κοινά (ιατρούς, φαρμακοποιούς, ενώσεις ασθενών, ευρύ κοινό, αλλά και κυβερνητικές Αρχές).

Μάθετε περισσότερα στο pdf